Βαρδακουλάς, Γ.
Συγγραφέας: Βαρδακουλάς, Γ.
Αναφορά: 

Ευεργέτες και δωρητές στη Ναύπακτο, Ναύπακτος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειος», 1993.

Ο μεγάλος ευεργέτης Δημήτριος Παπαχαραλάμπους, Ναύπακτος, Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ναυπάκτου «Παπαχαραλάμπειος», 2000.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων