Παππά, Ελένη / Μαρία Λ., Πολίτη
Επιμελητής: Πολίτη, Μαρία Λ.
Παππά, Ελένη
Αναφορά: 

Ταξίδι στον κόσμο των χειρογράφων: Κατάλογος Έκθεσης Χειρογράφων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αθήνα, Παλαιογραφική Εταιρεία, 2004.

Εξερευνήσεις στα χειρόγραφα της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 2011.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων