Μαυρικίου, Φωφώ Ν. / Δόμνα, Βισβίζη-Δοντά / Β., Θεοδωρόπουλος / Sir Michael, Llewewllyn-Smith
Συγγραφέας: Μαυρικίου, Φωφώ Ν.
Βισβίζη-Δοντά, Δόμνα
Θεοδωρόπουλος, Β.
Llewewllyn-Smith, Sir M.
Αναφορά: 

Ημέρα μνήμης Ιωάννου Γ. Γεννάδιου, τέσσερις ομιλίες 1996–2000, Αθήνα, Σύλλογος φίλων Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 2001.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων