Τρίχα, Λύντια
Συγγραφέας: Τρίχα, Λύντια
Αναφορά: 

Διπλωματία και Πολιτική. Χαρίλαος Τρικούπης – Ιωάννης Γεννάδιος: Αλληλογραφία 1863–1894, Αθήνα, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ), 1991.

«Τα αρχεία της Βιβλιοθήκης», «Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και ο δημιουργός της», Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1994, σ. 19.  

«Τα αρχεία της Βιβλιοθήκης», «Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 74–75.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων