Χριστοπούλου, Μαριάννα Δ.
Συγγραφέας: Χριστοπούλου, Μαριάννα Δ.
Αναφορά: 

«Ο Ιωάννης Γεννάδιος και η διαμόρφωση της εθνικής πολιτικής της Ελλάδας (1871–1918)», Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 2012 (διδακτορική διατριβή).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων