Κόκκωνας, I. / Γ., Μπώκος
Επιμελητής: Κόκκωνας, I.
Μπώκος, Γ.
Αναφορά: 

Μπενιζέλου, Ι., Ιστορία των Αθηνών, προλεγόμενα Ιωάννου Γεννάδιου, επιστημονική εποπτεία και παρουσίαση Μ.Ι. Μανούσακας, Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1986 (δύο τόμοι).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων