Βαρδά, Χριστίνα / Βούλα, Κόντη
Επιμελητής: Βαρδά, Χριστίνα
Κόντη, Βούλα
Αναφορά: 

Αρχεία Οικογένειας Δραγούμη – Ευρετήρια, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1989, 21991.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων