Βαρδά, Χριστίνα
Συγγραφέας: Βαρδά, Χριστίνα
Αναφορά: 

(επιμ.), Συλλογές Αρχείων και Επιστολών, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1986.

«Τα αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης», Μνήμων, τ. 12, Αθήνα 1989, σ. 217–224.

(επιμ.), Τα Αρχεία της Γενναδείου – Συνοπτική αναγραφή, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1989.

(επιμ.), Τα Αρχεία της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1991.

(επιμ.), Αρχείο Φίλιππου Δραγούμη (1890–1980) – Ευρετήριο, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1993.

 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων