Γεωργοπούλου, Μαρία / Κωνσταντίνος, Θανασάκης
Επιμελητής: Γεωργοπούλου, Μαρία
Θανασάκης, Κωνσταντίνος
Αναφορά: 

Ottoman Athens: Archaeology, Topography, History, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών / Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη, 2019.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων