Ναβάρη, Λεονώρα
Επιμελητής: Ναβάρη, Λεονώρα
Αναφορά: 

Δωρεά Μαρίας Κυριαζή-Σπέντσα προς την Γεννάδειο βιβλιοθήκη – Συλλογές Δαμιανού Κυριαζή, Αναλυτικός κατάλογος, Αθήνα, Σύλλογος φίλων της Γενναδείου Βιβλιοθήκης, 2001.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων