Καλλιγά, Χάρις
Συγγραφέας: Καλλιγά, Χάρις
Αναφορά: 

«Έλληνες καλούνται…», «Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 42–43.

«Ανάγκη εκσυγχρονισμού», «Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 89–90.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων