Ταμπάκη, Άννα
Συγγραφέας: Ταμπάκη, Άννα
Αναφορά: 

«Τα ελληνικά γράμματα», «Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και ο δημιουργός της», Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1994., σ. 13–15.

«Τα ελληνικά γράμματα», «Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 63–67.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων