Μαυρικίου, Φωφώ Ν.
Συγγραφέας: Μαυρικίου, Φωφώ Ν.
Αναφορά: 

«Η Συλλογή “Λευκωμάτων” του Ιωάννου Γενναδίου», «Η Γεννάδειος Βιβλιοθήκη και ο δημιουργός της», Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1994, σ. 16–18.

«Η Συλλογή “Λευκωμάτων” του Ιωάννου Γενναδίου», «Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 68–73. 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων