Βογκέικωφ, Ναταλία
Συγγραφέας: Βογκέικωφ, Ναταλία
Αναφορά: 

«Αρχειακή συστηματοποίηση», «Γεννάδειος Βιβλιοθήκη», Ιδρύματα Πολιτισμού και Έρευνας, Καθημερινή – «Επτά Ημέρες», Αθήνα 1998, σ. 76–79.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων