Λουκάνη, Ν.
Συγγραφέας: Λουκάνη, Ν.
Αναφορά: 

Ομήρου Ιλιάς, Βενετία 1526, εισαγωγή: Francis R. Walton, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1979.      

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων