Τρώιλος, Ι.-Α.
Συγγραφέας: Τρώιλος, Ι.-Α.
Αναφορά: 

Βασιλεύς ο Ρωδολίνος, Τραγωδία παρά Ιωάννη Αντωνίω Ιουλιανώ, 1647, πρόλογος: Francis R. Walton, εισαγωγή: M.I. Μανούσακας, Αθήνα, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη–Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών, 1976.  

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων