Τσιγκάκου, Φανή-Μαρία
Συγγραφέας: Τσιγκάκου, Φανή-Μαρία
Αναφορά: 

Η Ελλάδα του Edward Lear από τις συλλογές της Γενναδείου = Edward Lear’s Greece from the Gennadeion collections, Θεσσαλονίκη 1997.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων