Γούδας Μιχαήλ
Συγγραφέας: Γούδας Μιχαήλ
Αναφορά: 

Γούδας Μιχαήλ, Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής του Φιλοθέου. Αφιερωτήριον γράμμα Θεοδώρας Παλαιολογίνης της Φιλανθρωπηνής του έτους 6885 (1376), Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 2 (1925)

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων