Λιάκος, Δ.
Συγγραφέας: Λιάκος, Δημήτρης
Αναφορά: 

«Ανασκαφικές έρευνες στις μονές Βατοπεδίου και Φιλοθέου» στο Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 28, 2014, Θεσσαλονίκη 2019.

«Ανασκαφικές έρευνες στη μονή Φιλοθέου», Αρχαιολογικόν Δελτίον 69 (2014): Χρονικά Β2, 21042108, Αθήνα 2020.

Η στάχωση του κώδικα 456 στην αγιορειτική μονή Αγίου Παύλου, Αρχονταρίκι. Αφιέρωμα στον Ευθύμιο Ν. Τσιγαρίδα, Αθήνα 2021, 255–266.

Από το σκευοφυλάκιο της αγιορειτικής μονής Ιβήρων: Πρόδρομες παρατηρήσεις στη μελέτη των έργων μικροτεχνίας, Το Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και στη Θράκη 20 (2006), 539–550.

Το βυζαντινό μαρμαροθετημένο δάπεδο του καθολικού της μονής Ιβήρων Αγίου Όρους, Νίκος Αλεξίου The End, Κατάλογος Περιοδικής Έκθεσης, Αθήνα 2007, 47–60.

Έργα ξυλογλυπτικής στη μονή Ιβήρων Αγίου Όρους (17ος και 18ος αιώνας), Δελτίον ΧΑΕ 30 (2009), 301–312.

Δωρεές “… δι εξόδου και δαπάνης … Χριστιανών … εκ πόλεων Ρουστσούκ και Καλόφερ …” στην αγιορειτική μονή Ζωγράφου, Δελτίο της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας 31 (2010), 127–138.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων