Πρακτικά Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας
Επιμελητής: Άτσαλος, Β.
Τσιρώνη, Νίκη
Αναφορά: 

Ignatios de Chio bibliothecaire, relieur et restaurateur a Dionysiou (Athos), ses collaborateurs et le fonctionnement de Patelier de reliure a Dionysiou au XVIIe siecle, Πρακτικά του ΣΤ΄ Διεθνούς Συμποσίου Ελληνικής Παλαιογραφίας (Δράμα, 2127 Σεπτεμβρίου 2003), (επιμ. Β. Άτσαλος / Ν. Τσιρώνη), (Βιβλιοαμφιαστής: Παράρτημα 1), Αθήνα 2008.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων