Κωνσταντινίδης, Κ.Ν.
Συγγραφέας: Κωνσταντινίδης, Κ.Ν.
Αναφορά: 

Το Ψαλτήρι αρ. 385 της Μονής Διονυσίου. Ένα άγνωστο χρονολογημένο Κυπριακό χειρόγραφο του 15ου αιώνα, Ενθύμησις Νικολάου Μ. Παναγιωτάκη, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2000.

«Η βιβλιοθήκη της ιεράς μονής Διονυσίου Αγίου Όρους», Δωδώνη – Ιστορία και Αρχαιολογία 38–42 (2008–2013), σ. 69–104.

Ο Λόγιος Ιβηρίτης Μοναχός Νεόφυτος Χριστόπουλος και το έργο του, Άγιον Όρος και Λογιοσύνη, Πρακτικά Η΄ διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 2014, 151–167.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων