Καραμήτσας, Γ.
Επιμελητής: Καραμήτσας, Γ.
Αναφορά: 

(επιμ.), Πλουτάρχεια απανθίσματα εν κώδικι αγιορειτικώ της μονης Διονυσίου, Τα κατά την εορτήν της Πεντηκονταετηρίδος του Εθνικοῦ Πανεπιστημίου, Αθήνα 1888.

 

 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων