Κατάλογος κωδίκων Αγίου Όρους
Αναφορά: 

Κατάλογος των εν ταις βιβλιοθήκαις του Αγίου Όρους ελληνικών κωδίκων, τόμ. 1 & 2, Cambridge: University Press 1895/1900.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων