Νέος Ελληνομνήμων
Αναφορά: 

Ηροδότεια απανθίσματα εν αγιορειτικώ κώδικι της μονής Διονυσίου, Νέος Ελληνομνήμων 2 (1905).

Ανέκδοτα απανθίσματα Διογένους του Λαερτίου, Νέος Ελληνομνήμων 3 (1906).

Ωροευρέσια ποδικά. 1. Εκ του αρ. 289 κώδικος της Μονής Διονυσίου φ. 75α, Νέος Ελληνομνήμων 18 (1924).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων