Λαμψίδης, Οδ.
Συγγραφέας: Λαμψίδης, Οδ.
Αναφορά: 

Βιογραφικά των αδελφών Διονυσίου, ιδρυτού της εν Αγίω Όρει μονής, και Θεοδοσίου μητροπολίτου Τραπεζούντος, Αρχείον εκκλησιαστικού και κανονικού δικαίου 18 (1963).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων