Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη
Συγγραφέας: Μαυροπούλου-Τσιούμη, Χρυσάνθη
Αναφορά: 

Η εικονογράφηση του χειρογράφου αριθ. 20 της Μ. Διονυσίου στο Άγιον Όρος, Κέρνος, Τιμητικός τόμος Γ. Μπακαλάκη, Θεσσαλονίκη 1972.

Παράσταση της “Επουρανίου Ιερουσαλήμ” στο χειρόγραφο 762 της Μ. Βατοπεδίου, Κληρονομία 6 (1974), 105–112.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων