Κληρονομία 1
Αναφορά: 

«Οι μικρογραφίες του Ψαλτηρίου αρ. 65 της Μονής Διονυσίου Αγίου Όρους. Συμβολή στη μελέτη των Ψαλτηρίων και των βυζαντινών αντιγράφων, Κληρονομία 1 (1973).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων