Εικονογραφημένα χειρόγραφα στο Άγιο Όρος
Αναφορά: 

Εικονογραφημένα χειρόγραφα στο Άγιο Όρος, χρονολογημένα στο Β΄ και Γ΄ τέταρτο του 14ου αιώνα, Διεθνές Συμπόσιο. Το Άγιο Όρος Χθές-Σήμερα-Αύριο, (Θεσσαλονίκη, 29 ΟκτωβρίουΝοεμβρίου 1993), (Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, Μακεδονική Βιβλιοθήκη 84), Θεσσαλονίκη 1996.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων