Πολίτης, Λ. / Πολίτη, Μ.
Συγγραφέας: Πολίτης, Λ. / Πολίτη, Μ.
Αναφορά: 

Βιβλιογράφοι 17ου18ου αιώνα. Συνοπτική καταγραφή, Δελτίο του Ιστορικού και Παλαιογραφικού Αρχείου 6 (1994).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων