Πολίτης, Λ. / Μανούσακας, Μ.
Συγγραφέας: Πολίτης, Λ. / Μανούσακας, Μ.
Αναφορά: 

«Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Όρους. Χειρόγραφα μονής Παντοκράτορος», Ελληνικά 23.2 (1970), 251–286.

 «Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Όρους», Ελληνικά, Παράρτημα 24 (1973), 139–177.

Συμπληρωματικοί κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Όρους. Β΄ Χειρόγραφα Πρωτάτου, Ελληνικά 23.1 (1970), 11–37.

 

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων