Πολίτης, Λ. / Μανούσακας, Μ.
Συγγραφέας: Πολίτης, Λ. / Μανούσακας, Μ.
Αναφορά: 

Συμπληρωματικοί Κατάλογοι χειρογράφων Αγίου Όρους, Ελληνικά, Παράρτημα 24, Θεσσαλονίκη 1973.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων