Παπάγγελος, Ι.Α.
Συγγραφέας: Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.
Αναφορά: 

Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 19ο αιώνα και η δραστηριότης των αγιορειτών ρώσσων στην περιοχή της Καβάλας, Η Καβάλα και η περιοχή της, Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1980.

Περί των Ρώσσων στο Άγιον Όρος, Παγχαλκιδικός Λόγος 25 (2015).

Ιστορική διαδρομή της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας, Λόγιοι και λογιοσύνη στο Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αγιορειτική Εστία, 2013, 128–133.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων