Παπάγγελος, Ι.Α.
Συγγραφέας: Παπάγγελος, Ιωακείμ Αθ.
Αναφορά: 

Η ρωσσική πολιτική στο Άγιον Όρος κατά τον 19ο αιώνα και η δραστηριότης των αγιορειτών ρώσσων στην περιοχή της Καβάλας, Η Καβάλα και η περιοχή της, Πρακτικά Α΄ Τοπικού Συμποσίου, Θεσσαλονίκη 1980.

Περί των Ρώσσων στο Άγιον Όρος, Παγχαλκιδικός Λόγος 25 (2015).

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων