Καραθανάσης, Α.
Συγγραφέας: Καραθανάσης, Α.
Αναφορά: 

Κώδικας της μονής Καρακάλλου της περιόδου 1864–1895 περιέχων ονόματα μοναχών της, Χρονικά της Χαλκιδικής 56–57 (2011–2012), 79–92.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων