Τσιγαρίδας, Ε.
Συγγραφέας: Τσιγαρίδας, Ε.
Αναφορά: 

Εικόνα του Ασπασμού των αποστόλων Πέτρου και Παύλου, έργο του Κωνσταντίνου Παλαιοκάπα στη μονή Καρακάλλου, Θωράκιον. Αφιέρωμα στη μνήμη του Παύλου Λαζαρίδη (επιμ. Λούλα Κυπραίου), Αθήνα 2004, 309–312 + εικ. 101–104.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων