Ζαχαρίας μον.,
Συγγραφέας: Ζαχαρίας μον.,
Αναφορά: 

«Καισάριος Δαπόντες, Περί της ημετέρας σεβασμίας και βασιλικής μονής του Ξηροποτάμου, παρά τινων κτητόρων εκτίσθη, και μία σημείωση: Δύο κείμενα που πρέπει να αποδοθούν στον συντάκτη τους», Βυζαντινά 33 (2013–2014), 387–421.

«Βιβλιογράφοι 19ου–20ού αι. των χειρογράφων της Ι. Μονής Ξηροποτάμου Αγίου Όρους (και προσθήκες στους 16ο–18ο αι.)», Κληρονομία 38, (2014–2015), 155–170.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων