Κολοβός, Η.,
Συγγραφέας: Κολοβός, Η.,
Αναφορά: 

«Νέα στοιχεία για την ιστορία του Καθολικού της μονής Ξηροποτάμου», Κληρονομία 29 (1997), 121–153.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων