Πολυβίου, Μ.,
Συγγραφέας: Πολυβίου, Μ.,
Αναφορά: 

«Η ζητεία του Καισάριου Δαπόντε για την ανοικοδόμηση του καθολικού της μονής Ξηροποτάμου», Κληρονομία 24 (1994), 183–203.

Το καθολικό της μονής Ξηροποτάμου. Σχεδιασμός και κατασκευή στη ναοδομία του 18ου αιώνα, Αθήνα 1999.

«Το Καθολικό της μονής Ξηροποτάμου», Αρχαιολογία 78 (2001), 73–76.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων