Γόνης, Δ.,
Συγγραφέας: Γόνης, Δ.,
Αναφορά: 

«Ο χρόνος ιδρύσεως της μονής Παντοκράτορος του Αγίου Όρους (επί τη βάσει ανεκδότου χειρογράφου)», Αντί​​​​δωρον Πνευματικόν – Τιμητικός Τόμος Γερασίμου Ιω. Κονιδάρη επί τη 50ετηρίδι επιστημονικής δράσεως και τη 40ετηρίδι καθηγεσίας και εκκλησιαστικής δράσεως, Αθήνα 1981, 3–18.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων