Κύρου, Δ.,
Συγγραφέας: Κύρου, Δ.,
Αναφορά: 

«Οικονομικές συνδρομές των Μονών Ιβήρων, Κωνσταμονίτου και Παντοκράτορος του Αγίου Όρους σε Εκκλησίες και Σχολεία της Χαλκιδικής κατά την τελευταία εκατονταετία της Τουρκοκρατίας (1813–1912)» (πληροφορίες από τους ανέκδοτους Κώδικες Ληψοδοσίας των Μονών), Χρονικά της Χαλκιδικής 58–59 (2013–2014), 179–200.

«Σχέσεις της Θάσου με την ιερά μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους από τα τέλη του 18ου αιώνα ώς την 1η 20ετία του 20ού αιώνα» (πληροφορίες από ανέκδοτους κώδικες της Μονής), Θασιακά 20 (2019), 179–209.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων