Χατζηαντωνίου, Φ.,
Συγγραφέας: Χατζηαντωνίου, Φ.,
Αναφορά: 

«Τεκμηρίωση της οικοδομικής ιστορίας της στέγης του 17ου αιώνα στο Καθολικό της Μονής Παντοκράτορος Αγίου Όρους», Μνημείο και περιβάλλον 9 (2005), 111–127.

«Νέα στοιχεία για την οικοδομική ιστορία του καθολικού της Μόνης Παντοκράτορος Αγίου Όρους», Recueil des Travaux de l’Institut d’Etudes Byzantines XLIV/2 (Redacteur Ljubomir Maksimovic). Institut d’Etudes Byzantines de l’Académie Serbe des Sciences et des Arts, Beograd 2007, 587–600.

«Η οικοδομική επέκταση της Μονής Παντοκράτορος κατά τον 15ο–16ο αιώνα, Το Άγιον Όρος στον 15ο και 16ο αιώνα», Θεσσαλονίκη, 25–27 Νοεμβρίου 2011. Πρακτικά συνεδρίου, Θεσσαλονίκη, Αγιορειτική Εστία 2012, 545–602

«Η βιβλιοθήκη της Μονής Παντοκράτορος», Λόγιοι και λογιοσύνη στο Άγιον Όρος, Θεσσαλονίκη, Αγιορειτική Εστία, 2013, 98–99.

Το κυριακό της Βατοπεδινής σκήτης του Αγίου Δημητρίου, Ιερά Μονή Βατοπεδίου - Ιστορία και Τέχνη (Αθωνικά Σύμμεικτα 7), Αθήνα 1999, 171–196.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων