Κοτζαγεώργης, Φ.Π.
Συγγραφέας: Κοτζαγεώργης, Φ.Π.
Αναφορά: 

Αγιορειτική παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο: το τουρκικό αρχείο της Ι. Μ. Αγίου Παύλου για τη Λήμνο (15ος–16ος αι.), Μακεδονικά 32 (1999–2000), 125–165.

Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2002.

Αρχείο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Επιτομές εγγράφων, 1010–1800, Αθωνικά Σύμμεικτα 12, Αθήνα 2008.

Μια αθησαύριστη έντυπη πηγή (1715–1718) για την αθωνική μονή Ιβήρων και τον "άρχοντα" Διονύσιο Σπανδούνη, Ερανιστής 24 (2003), 49–60.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων