Κοτζαγεώργης, Φ.Π.
Συγγραφέας: Κοτζαγεώργης, Φ.Π.
Αναφορά: 

Αγιορειτική παρουσία στο Βόρειο Αιγαίο: το τουρκικό αρχείο της Ι. Μ. Αγίου Παύλου για τη Λήμνο (15ος–16ος αι.), Μακεδονικά 32 (1999–2000), 125–165.

Η αθωνική μονή Αγίου Παύλου κατά την οθωμανική περίοδο, Θεσσαλονίκη 2002.

Αρχείο της Ι.Μ. Αγίου Παύλου. Επιτομές εγγράφων, 1010–1800, Αθωνικά Σύμμεικτα 12, Αθήνα 2008.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων