Παπουλίδης, Κ.
Συγγραφέας: Παπουλίδης, Κ.
Αναφορά: 

Ο ελληνικός κόσμος του Αντωνίνου Kapustin (1817–1894). Συμβολή στην πολιτική της Ρωσίας στη χριστιανική ανατολή το 19ο αιώνα, Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου, Θεσσαλονίκη 1993.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων