Ταβλάκης, Ιω.
Συγγραφέας: Ταβλάκης, Ιω.
Αναφορά: 

Νέα ευρήματα από το αρχαίο καθολικό της μονής Αγίου Παύλου (10ος–11ος αι.), Δεκάτη 1 (2003–2004), 44–47.

Αποκατάσταση του χειρογράφου Α 76 της μονής Μ. Λαύρας, Κληρονομία 11Β (1979), 341–346.

Εικονογραφικές παρατηρήσεις σε παράσταση του κώδικα Α 76 της μονής Μ. Λαύρας, Αφιέρωμα στη μνήμη Στυλιανού Πελεκανίδη, Θεσσαλονίκη 1983, 418–424 + 2 πίν.

Καθολικό της μονής Μεγίστης Λαύρας, Δεκάτη 1 (2003–2004), 54–69.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων