Βησσαρίων Γρηγοριάτης, αρχιμ
Συγγραφέας: Βησσαρίων Γρηγοριάτης, αρχιμ
Αναφορά: 

Κώδιξ ιστορικού μοναχολογίου της εν Αγίω Όρει Άθω ιεράς μονής του οσίου Γρηγορίου (1282–1910), Άγιον Όρος 1954.

Λόγος εγκωμιαστικός εις τους κτήτορας της εν Αγίω Όρει Άθω ιεράς μονής του Οσίου Γρηγορίου, χ.τ., 1959.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων