Ψαλλίδας, Α.
Επιμελητής: Ψαλλίδας, Α.
Αναφορά: 

Περιγραφή του μοναστηρίου του Αγίου Νικολάου, του επωνομαζομένου του Γρηγορίου εν τω Άθωνι, Βιένη 1791.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων