Κύριλλος εκ Σμύρνης
Συγγραφέας: Κύριλλος εκ Σμύρνης
Αναφορά: 

Προσκυνητάριον του βασιλικού, πατριαρχικού, σταυροπηγιακού τε και σεβασμίου ιερού μοναστηρίου του Δοχειαρείου, του εν τω Αγιωνύμω Όρει του Άθωνος, Βουκουρέστι 1843.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων