Πάντος, Δ.
Συγγραφέας: Πάντος, Δ.
Αναφορά: 

Ο αρχιεπίσκοπος Αχρίδας Πρόχορος (;–1550) και οι σχέσεις του με τη μονή Δοχειαρίου (πρώτο μισό του 16ου αιώνα), Αθήνα 2009.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων