Κουφόπουλος, Π.
Συγγραφέας: Κουφόπουλος, Π.
Αναφορά: 

Παρατηρήσεις στην αρχιτεκτονική του βορειοδυτικού κτηρίου (Βιβλιοθήκης) της μονής Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους, 39ο Συμπόσιο Βυζαντινής και Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, Αθήνα 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου 2019, Αθήνα 2019, 111–112.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων