Γαβριήλ Σταυρονικητιανός
Συγγραφέας: Γαβριήλ Σταυρονικητιανός
Αναφορά: 

Γράμματα του αειμνήστου πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ προς την Ιεράν Μονήν του Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921), 203–206.

Σημειώματα περγαμηνών κωδίκων της Ιεράς Μονής του Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921), 262–266.

Έγγραφον συμβιβαστικόν Μαχμούτ Βέη υιού Αππάς μετά των μοναχών της Μονής Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921), 336–339.

Σημειώματα χαρτώων κωδίκων της Ιεράς Μονής του Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921), 406–412.

Τα ειλητάρια της Μονής Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 8 (1924), 425–429.

Έγγραφα της Μονής Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 5 (1921), 508–512.

Ιστορικά έγγραφα της Μονής Σταυρονικήτα, Γρηγόριος ο Παλαμάς 15 (1931), 270–274.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων