Ευγένιος, μον. Βατοπεδινός
Συγγραφέας: Ευγένιος, μον. Βατοπεδινός
Αναφορά: 

Περιγραφή έμμετρος της εν Άθω ιεράς και σεβασμίας Μεγίστης Λαύρας του Βατοπεδίου φιλοπονηθείσα υπό Ευγενίου μοναχού Βατοπεδινού του Σαμίου, η προσετέθησαν εν τω τέλει και δύο ποιημάτια του αυτού, Αθήνα 1891.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων