Μητσάνη, Αγγελική
Συγγραφέας: Μητσάνη, Αγγελική
Αναφορά: 

Άθως, Λαύρας Δ46. Ένα "στουδιτικό" μηνολόγιο από το τρίτο τέταρτο του 11ου αιώνα, Δελτίον της Xριστιανικής Aρχαιολογικής Eταιρείας 15 (1989–1990), 257–270.

Εμφανίζεται στις συλλογές:Βιβλιογραφία
Προβολή λιγότερων